Υπάρχει διαφορά μεταξύ των συνηθισμένων
λιπαντικών και του 
 

                             RALLYE
EXTRA DUTY MOTOR OILS 13 T.B.N.

Τι σημαίνει το T.B.Nστα Λιπαντικά Πετρελαιιοκινητήρων: 

 


Το T.B.N. είναι ένα μέτρο, με το οποίο μετράμε πόσο καλά το λιπαντικό μας μπορεί να εξουδετερώνει την οξύτητα των παραπροϊόντων της καύσης .
Όσο υψηλότερο είναι το Τ.Β.Ν είναι ένας καλός δείκτης,
που μας δείχνει ότι το λιπαντικό μας σίγουρα θα προστατεύσει τον κινητήρα μας .Όχι μόνο στην αρχή της αλλαγής του λιπαντικού μας αλλά μέχρι την επόμενη αλλαγή .

 Το υψηλό Τ.Β.Ν. εξουδετερώνει τα διαβρωτικά υποπροϊόντα της καύσης υπό δυσχερείς συνθήκες λειτουργίας (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες).Από την πρώτη ώρα λειτουργίας έως την τελευταία. 

Οι μηχανικοί της

           RALLYE LUBRICANTS

από το 1995 έχουν αποδείξει με τεστ ότι: χρησιμοποιώντας το RALLYE EXTRA DUTY θα δώσετε στους πετρελαιοκινητήρες των φορτηγών σας 350.000 χλμ περισσότερη ζωή.

Στο τεστ χρησιμοποιήθηκαν 30 οχήματα, τα οποία οδηγήθηκαν κάτω από διάφορες οδικές και καιρικές συνθήκες και χρησιμοποίησαν σε όλα την ίδια ποιότητα καυσίμων. Σε ορισμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν συνηθισμένα λιπαντικά και στα υπόλοιπα RALLYE EXTRA DUTY.

Μετά από 650.000 χλμ αποσυναρμολογήθηκαν δύο κινητήρες που χρησιμοποιούσαν συνηθισμένα λιπαντικά. Οι κινητήρες ήταν γεμάτοι κατάλοιπα και είχαν μεγάλη φθορά, δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν για πολύ ακόμα.

Μετά από 1.000.000 χλμ αποσυναρμολογήθηκαν δύο κινητήρες που χρησιμοποιούσαν RALLYE EXTRA DUTY.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Οι κινητήρες που χρησιμοποιούσαν  RALLYE EXTRA DUTY και είχαν διανύσει 350.000 χλμ περισσότερα είχαν λιγότερα κατάλοιπα και μικρότερη φθορά στα χιτώνια ,στα ελατήρια των πιστονιών και στα μέταλλα του στροφάλου.

Επίσης η οικονομία στο λιπαντικό ήταν μεγαλύτερη από 1 λίτρο στα 3.350 χλμ και στο καύσιμο 1 λίτρο στα 2.300 χλμ.

Άρα η χρησιμοποίηση λιπαντικού  RALLYE EXTRA DUTY 13 Τ.Β.Ν.(αυξημένη δυνατότητα εξουδετέρωσης της Αλκαλικότητας) μπορεί να αυξήσει τη ζωή του κινητήρα έως και 50% και να μειώσει το κόστος συντήρησης και το κόστος λιπαντικού και καυσίμου.